Kościół przy Chłodnej

Spotkania z Zabytkami, Tom 36, Numer 11-12 (2012) s. 40-43
Stanisław Grzelachowski

 

do góry