„Stan i rozmieszczenie hodowli na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku”, L. Straszewicz, "Czasopismo Geograficzne", T. 27, z. 2, 1956 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 667
, L. Straszewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry