Od kapitalizmu do socjalizmu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 169-172
Rafał Łąkowski, Irena Koberdowa, Janusz Janicki, Jerzy Pawłowicz
Title of the reviewed work:
[red. nauk. Irena Koberdowa, Janusz Janicki, Jerzy Pawłowicz] ,Leninowska teoria rewolucji : historia i współczesność ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry