"Satyry", Krzysztof Opaliński, opracował Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 147, s. LXII, 320 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 45, Numer 3 (1954) s. 319-324
Jadwiga Pietrusiewiczowa , Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.), Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry