"Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych", Wojciech Danielski ; do dr. przygot. i wstępem poprzedził Jerzy Józef Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 63 (1997) s. 184-186
Izabela Skierska , Jerzy Józef Kopeć (aut. dzieła rec.), Wojciech Danielski (aut. dzieła rec.)

 

do góry