Z problematyki wzrostu gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu i na początku XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 64, Numer 4 (1973) s. 655-680
Marian Małowist

 

do góry