Kształtowanie opinii publicznej w XVIII w. na przykładzie działalności kaznodziejskiej Michała F. Karpowicza (1744-1803)

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 12 (159) (1978) s. 53-66
Andrzej J. Zakrzewski

 

do góry