I. Kongres Mediewistów Polskich, Toruń, 16-18 września 2002

Slavia Antiqua : czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim, Tom 44 (2003) s. 232-235
Izabela Skierska

 

do góry