„Rycar Swabody (Ksiondz Wincenty Hadleŭski jak ideolah i arhanizatar bielaruskaha nacyjalnaha antynacyskaha suprotiwu)”, Sarhiej Jorsz, Miensk 2004 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 96, Numer 4 (2005) s. 668-669
J. T. , Sarhiej Jorsz (aut. dzieła rec.)

 

do góry