Jubileusz dziesięciolecia Diecezji Drohiczyńskiej (1991-2001)

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 22 (2004) s. 257-279
Zbigniew Rostkowski

 

do góry