"Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do roku 1811", O. S. Popiołek, Warszawa 1954 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 9, Numer 1 (1954) s. 190-194
Stanisław Michalkiewicz , Oswald Stefan Popiołek (aut. dzieła rec.)

 

do góry