"Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej", Michał Bristiger, Kraków 1986 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 32, Numer 3 (126) (1987) s. 69-74
Zofia Helman , Michał Bristiger (aut. dzieła rec.)

 

do góry