Z dziejów historiografii socyniańskiej : (Benedykta Wiszowatego Medulla historiae ecclestiacticae)

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 25 (1980) s. 139-150
Lech Szczucki

 

do góry