Wykaz alumnów Seminarjum Papieskiego w Wilnie 1582-1773

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 11 (1936) s. 218-282
Jan Poplatek

 

do góry