Uście Zielone - miasteczko prywatne : ze szczególnym uwzględnieniem stanu w XVIII wieku

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Historia, Tom 2 (1956) s. 113-163
Józef Mitkowski

 

do góry