Czy ludność Polski późnego okresu lateńskiego przybyła z Jutlandii

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 21, Numer 4 (1952) s. 119
Józef Kostrzewski

 

do góry