Pierwszy słownik polsko-słoweński

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 10 (157) (1978) s. 154-157
Hanna Orzechowska , France Vodnik (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
France Vodnik ,Poljsko-slovenski slovar ,Ljubljana : Državna Založba Slovenije 1977

 

do góry