Twierdza Modlin jako carskie więzienie w latach 1861–1864

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 1 (243) (2013) s. 29-50
Piotr Oleńczak

 

do góry