Biografia generała Mieczysława Smorawińskiego

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 1 (243) (2013) s. 151-154
Michał Jarnecki , Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.)
Tytuł recenzowanego dzieła:
Grzegorz Mazur, "Generał Mieczysław Smorawiński", Turek 2012

 

do góry