Słowo i obraz : od humanizmu do oświecenia : (sprawozdanie z seminarium Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk : Nieborów, 29 wrzesień - 1 październik 1977 r.)

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 1 (148) (1978) s. 218-222
Adam Karpiński

 

do góry