Przejście korpusu gen. Dwernikiegoc do Galicyi w r. 1831

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 20, Numer 4 (1906)
Bronisław Pawłowski

 

do góry