Przepych i przestroga : wokół warszawskiej premiery "Roberta Diabła" Meyerbeera w 1837

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 52, Numer 3/4 (207/208) (2003) s. 23-45
Alina Borkowska

 

do góry