Leibniz i Saska Akademia Nauk - uroczystości jubileuszowe (Lipsk 9-12 kwietnia 1996)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 42, Numer 1 (1997) s. 178-180
Barbara Kuźnicka, Leszek Kuźnicki

 

do góry