Wykaz odczytów wygłoszonych w Oddziałach Towarzystwa w okresie od 1 lipca 1980 r do 30 czerwca 1981 r

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 17-18 (1982-1983) s. 251-261
Zofia Dąbrowska

 

do góry