"Przemiany narodowościowe na Białorusi", Piotr Eberhardt, Warszawa [1994] : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 31 (1996) s. 200-203
Iwona Kabzińska-Stawarz , Piotr Eberhardt (aut. dzieła rec.)

 

do góry