Ziemianin-żeglarz-podróżnik morski : kształtowanie się stereotypów w kulturze staropolskiej

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 22 (1977) s. 123-142
Janusz Tazbir

 

do góry