Kościół dominikanów lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 87 (1997) s. 39-72
Tadeusz M. Trajdos

 

do góry