"Budownictwo starożytnej Grecji w okresach od archaicznego do rzymskiego", Stefan Parnicki-Pudełko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 30, Numer 2 (1964) s. 115-116
Maria Nowicka , Stefan Parnicki-Pudełko (aut. dzieła rec.)

 

do góry