Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji - od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Kultura i Wychowanie, Tom 2 (2011) s. 18-22
Lucia Bokorová

 

do góry