Wyobrażenia przestrzeni i ich badanie

Etnografia Polska, Tom 29, Numer 2 (1985) s. 25-37
Małgorzata Bartnicka

 

do góry