"Episcop în România într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase”, T. 1-2, Raymund Netzhammer, red. Nicolaus Netzhammer, Bucureşti 2005 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 44 (2009) s. 317-320
Agnieszka Barszczewska , Nicolaus Netzhammer (aut. dzieła rec.), Raymund Netzhammer (aut. dzieła rec.)

 

do góry