"Memoria" i "postpamięć" a antropologiczne badanie wspólnoty

Łódzkie Studia Etnograficzne, Tom 43 (2004) s. 9-28
Katarzyna Kaniowska

 

do góry