Wpływ substratu języka polskiego nałacinę używaną w Polsce średniowiecznej : na podstawie tomu 1 "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 51, Numer 3 (1960) s. 91-107
Krystyna Weyssenhoff

 

do góry