Z literackiej historii Mickiewiczowskiego obrazu retorycznego "Kościół bez Boga"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 51, Numer 1 (1960) s. 27-43
Stefania Skwarczyńska

 

do góry