Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 12, Numer 1-2 (23-24) (2003) s. 147-163
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry