Staropolskie <zgłoba ≤ złoba>

Slavia Occidentalis, Tom 34 (1977) s. 101-107
Ludwig Selimski

 

do góry