Pierwszy etap

Arcana : kultura, historia, polityka, Numer 24 (6) (1998) s. 205-208
Antoni Dudek , Jan Żaryn (aut. dzieła rec.)
Tytuł recenzowanego dzieła:
Jan Żaryn ,Kościół a władza w Polsce (1945-1950) ,Warszawa 1997

 

do góry