Z zagadnień sztuki korabniczej wczesnośredniowiecznej Rusi

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 11, Numer 1 (1963) s. 29-41
Mieczysław Prosnak

 

do góry