[W sierpniu 1959 r. w podziemiach neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich...]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 26, Numer 2 (1960) s. 192
Zygmunt Krzak

 

do góry