Bolszewicki plakat propagandowy w okresie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 27 (1992) s. 75-87
Aleksandra J. Leinwand

 

do góry