Strzałków to nie Katyń, Tuchola - nie Miednoje : kwestia jeńców sowieckich wojny 1919-1920 w Polsce

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 99-112
Aleksander Achmatowicz

 

do góry