Tekst "Gramatyki języka staroislandzkiego" w oczach polonisty

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 12 (159) (1978) s. 156-160
Danuta Buttler , Apolonia Załuska Strömberg (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Apolonia Junosza-Załuska Strömberg ,Gramatyka języka staroislandzkiego ,Stockholm : Almqvist & Wiksell 1976

 

do góry