[Także cmentarzysko z późnego latenu i okresu wpływów rzymskich badano w Pajewie-Szwelicach, pow. Ciechanów...]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 35, Numer 1 (1969) s. 81

 

do góry