Być muzealnikiem : pytanie o tożsamość zawodową?

Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Tom 2 (2011) s. 48-64
Anna Nadolska-Styczyńska

 

do góry