U kolebki ukraińskiego romantyzmu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 12 (159) (1978) s. 149-151
Stanisław Makowski
Title of the reviewed work:
Stefan Kozak ,U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1978

 

do góry