"Russkaja swad'ba. Swadiebnyj obriad na Wierchniej i Sriedniej Kokszengie i na Uftiugie (Tarnogskij rajon Wołgodskoj obłasti)", D. M. Bałatow, J. I. Marczenko, N. I. Kałmykowa, Moskwa 1985 : [recenzja]

Etnolingwistyka, Tom 5 (1992) s. 156-159
Grażyna Bączkowska , Dmitrij M. Bałatow (aut. dzieła rec.), Jurij I. Marczenko (aut. dzieła rec.), Nadieżda I. Kałmykowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry