Indoktrynacja jeńców polskich w bolszewickiej Rosji 1919-1921

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 95-108
Aleksandra J. Leinwand

 

do góry