"Allies at War. The Soviet, American and British Experience 1939-1945", David Reynolds, Warren F. Kimball, Alexander O. Chubarian, Bansingstoke 1994 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 33 (1998) s. 219-222
Jacek Tebinka , David Reynolds (aut. dzieła rec.), Warren F. Kimball (aut. dzieła rec.), Alexander O. Chubarian (aut. dzieła rec.)

 

do góry