Piotr S. Wandycz - pionier badań w Ameryce nad dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 11-13
Anna Cienciała

 

do góry