Pieczęcie królów polskich

Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, Tom 27, Numer 8 (1916) s. 68-69
Marian Gumowski

 

do góry